อบรมนักเรียนกิจกรรมแกนนำ"นักพฤกษศาสตร์น้อย" งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

  timeline_20210210_101017
  อบรมกิจกรรมนักเรียนแกนนำ"นักพฤกษศาสตร์น้อย" งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2564 โดยวิทยากร ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม พร้อมนักเรียน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน timeline_20210210_101032timeline_20210210_101040_210210_6_210210_8_210210_10_210210_9
  picture

  แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 10:19 น.)

   
  :::กล่องแสดงความคิดเห็น:::
  rubfung