การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

  129852954_4156804934346567_1798888867419780020_n

       

  เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ มอบหมายให้นายศักดิ์มงคล โปทากัน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่4 ของเทศบาลคำตากล้า เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สร้างภาคีเครือข่าย เน้นการมีส่วนร่วมทุดภาคส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น
  ภาพ/ข่าว : ศักดิ์มงคล โปทากัน

   

  129393901_4156805097679884_2067161575338710024_n

  129674325_4156805034346557_9017269943493021980_n

  129158992_4156805111013216_6943681953938013813_n

   

  แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 07 ธันวาคม 2020 เวลา 14:56 น.)

   
  :::กล่องแสดงความคิดเห็น:::
  rubfung