อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่2

  18122020_210201_2

  อบรมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  หลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้ รุ่นที่ 2/2564  ระหว่างวันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2563  ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


  18122020_210201_018122020_210201

  18122020_210201_4

  แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 03 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 14:39 น.)

   
  :::กล่องแสดงความคิดเห็น:::
  rubfung